Behörighet till gymnasiet

Här kan du läsa mer om vad krävs för att komma in på ett nationellt gymnasieprogram och introdukutionsprogrammen för dig som saknar behörighet.

Vad krävs för att komma in på ett gymnasieprogram?

För att få gå ett nationellt program i gymnasieskolan krävs att du:

  • har slutfört årskurs 9 i grundskolan eller motsvarande utbildning
  • inte redan har genomgått en gymnasieutbildning
  • påbörjar utbildningen senast det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år

Högskoleförberedande program

För att komma in på ett högskoleförberedande program måste du ha godkända betyg i 12 ämnen. Förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik måste du ha godkänt i:

  • Biologi, fysik och kemi och sex andra ämnen för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet.
  • Samhällskunskap, historia, religion och geografi och fem andra ämnen för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Yrkesprogram

För att komma in på ett yrkesprogram krävs godkända betyg i 8 ämnen: svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem av grundskolans övriga ämnen.

Om du saknar behörighet till gymnasiet

För dig som saknar behörighet till ett nationellt program har gymnasieskolan fem introduktionsprogram. Inget av programmen ger examen, men tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller till arbete.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen bestäms i en individuell studieplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis. Vilket program du kan gå beror bland annat på vad du har för mål med din utbildning på programmet.

Om du ligger på gränsen och inte vet om du kommer att bli behörig så är det bättre att söka ett introduktionsprogram. Om du blir behörig under våren stryks du från introduktionsprogrammet.

Kontakta din studievägledare för att diskutera vilket introduktionsprogram som kan passa dig bäst.

Kungsörs gymnasium erbjuder två introduktinsprogram för dig som är folkbokförd i Kungsörs kommun:

  • Individuellt alternativ (IMA)
  • Språkintroduktion (IMS)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: