Västra Mälardalen i Samverkan

Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör, tillsammans med de tre kommunerna, bildar den ekonomiska föreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS).

Föreningen arbetar för samverkan mellan orterna i regionen, och då särskilt medlemskommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 

I föreningens stadgar står att syftet med föreningen är att:

  • i olika former utveckla och stödja den kompetens och erfarenhet som finns i regionen
  • initiera och driva projekt för marknadsföring av Västra Mälardalen
  • utveckla idéer och initiera projekt som kan medverka till att öka region Västra Mälardalens attraktionskraft som etablerings- bostads- verksamhets- och besöksregion
  • tillvarata och kanalisera uppslag som kan leda till att Västra Mälardalen blir en region med ett rikt utbud av aktiviteter för regionens invånare och besökare samt
  • erbjuda medlemmarna ett kontaktnät för ökad affärsnytta och en kanal för effektivt informationsutbyte samt möjligheter att i projekt- och arbetsgrupper påverka utvecklingen i Västra Mälardalen.

För att nå målen genomför föreningen ViS bland annat olika projekt, deltar på mässor och bygger nätverk.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: