Västra Mälardalen i Samverkan

Företagarföreningar och näringsliv på de tre orterna Köping, Arboga och Kungsör, tillsammans med de tre kommunerna, bildar den ekonomiska föreningen Västra Mälardalen i Samverkan (ViS).

Person som håller upp skylt med ViS logotyp

Föreningen arbetar för samverkan mellan orterna i regionen, och då särskilt medlemskommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 

I föreningens stadgar står att syftet med föreningen är att:

  • i olika former utveckla och stödja den kompetens och erfarenhet som finns i regionen
  • initiera och driva projekt för marknadsföring av Västra Mälardalen
  • utveckla idéer och initiera projekt som kan medverka till att öka region Västra Mälardalens attraktionskraft som etablerings- bostads- verksamhets- och besöksregion
  • tillvarata och kanalisera uppslag som kan leda till att Västra Mälardalen blir en region med ett rikt utbud av aktiviteter för regionens invånare och besökare samt
  • erbjuda medlemmarna ett kontaktnät för ökad affärsnytta och en kanal för effektivt informationsutbyte samt möjligheter att i projekt- och arbetsgrupper påverka utvecklingen i Västra Mälardalen.

För att nå målen genomför föreningen ViS bland annat olika projekt, deltar på mässor och bygger nätverk.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här