Kommunalråd och oppositionsråd

Kungsör kommun har fyra kommunalråd och ett oppositionsråd. Dessa uppdrag är politiska förtroendeposter.

Mikael Peterson (S), kommunalråd

Kommunalråd

Kungsörs kommuns kommunalråd heter Mikael Peterson (S) (kommunstyrelsens ordförande), Madelene Fager (C), (kommunstyrelsens 1:e vice ordförande), Stellan Lund (M) (oppositionsråd och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande), Linda Söder-Jonsson (S) (Socialnämndens ordförande) och Marie Norin Junttila (S) (barn- och utbildningsnämndens ordförande).

Kommunalråden är valda ur fullmäktiges majoritet.

Kommunalråden arbetar med politiker och tjänstemän för att det ska fattas bra politiska beslut. Kommunalråden samverkar även med andra kommuner där kommunalråden representerar Kungsörs kommuns politiska intressen.

Inget parti har egen majoritet. I Kungsör har Socialdemokraterna, som det största partiet, ett samarbete (en koalition) med Centerpartiet och Vänsterpartiet. Dessa tre partier styr i majoritet i kommunfullmäktige. Se partier och mandatfördelning.

Oppositionsråd

Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen i kommunen och är vald ur fullmäktiges opposition.

Oppositionsrådet representerar samtliga partier i den politiska oppositionen och ska garantera oppositionspartierna insyn i den politiska verksamheten.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: