Kultur i skolan

Kultur är ett stort och omfattande begrepp. Det kan innefatta konst, teater, musik, böcker och läsning, dans men också eget skapande. Ett som är säkert är att kultur och kulturupplevelser utvecklar och berikar, inte minst barn och unga.

Bild från salongen på thor Modéen-teatern

Mycket av kulturutbudet sker på kvällar och helger. Många gånger är det ett fritidsintresse för barnen och ungdomarna att ta del av eller utöva kultur.

Kultur i för­skolan och skolan

Kulturombud inom förskolan och grundskolan arbetar tillsammans med avdelningen för kultur och fritid för att alla barn från förskoleålder till elever i år 9 ska få möjlighet att uppleva teater, musik eller dans varje läsår.

De senaste åren har Kungsörs kommun kunnat utveckla kulturarbetet i skolan med hjälp av Kulturrådets bidrag "Skapande skola".

Musikskolan

Musikskolan i Kungsör erbjuder kurser för barn i årskurs 4 och uppåt. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: