För dig som student

Försörjningsstöd utgår i regel inte till studerande eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande samt att man ska bekosta sina studier genom exempelvis studiemedel, det vill säga både bidrags- och lånedelen.

Som studerande efter gymnasieskolan eller när du har fyllt 20 år förväntas du klara din försörjning genom studiemedel från CSN under terminerna. Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer, genom exempelvis sommarjobb, kan du kontakta mottagningen för Ekonomiskt bistånd.

Det som då gäller är följande:

  • Börja att söka arbete i god tid (februari) inför studieuppehållet. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska även söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.
  • Skriv in dig/anmäl dig hos Arbetsförmedlingen den första dagen för studieuppehållet.
  • Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.
  • Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.
  • Skriv ner de arbeten du söker så att du kan redovisa dem för din socialsekreterare.

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få ett arbete under studieuppehållet kan du komma att anvisas en praktikplats inom en kommunal verksamhet.

Se mer information under "Vanliga frågor och svar" och "Inför ditt första besök"

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: