Slamtömning

Det är VafabMiljö som har ansvaret för tömning av hushållens slambrunnar och slutna avloppstankar i Köping, Arboga och Kungsör.

Kundtjänst på VafabMiljö sköter beställning, administration och fakturering av slamtömning. Slamtömningen utförs av entreprenören Relita.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: