Lättläst om förskolor och familjedagehem

Bild på förskolebarn

Barn som är mellan 1 år och 5 år
kan gå i förskola.

Förskola kallades tidigare dagis.
Förskola betyder att någon tar hand om
små barn när föräldrarna arbetar
eller går i skolan.

Barnen kan också få vara på förskolan
om föräldrarna är arbetslösa eller
föräldralediga eller sjukskrivna.

Barnen kan också gå i ett familjedaghem.
Familjedaghem betyder att barnen
är hemma hos en dagbarnvårdare .

Du betalar för den tid som ditt barn är
på förskolan eller hos dagbarnvårdaren.

Om du vill att ditt barn ska börja på förskola
måste du anmäla det till kommunen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: