Konsumentvägledning

Konsumentvägledningen är avgiftsfri för boende i Kungsör. Konsumentvägledaren hjälper dig som konsument och ger råd och information i situationer där du behöver veta mer.

Hos konsumentvägledaren kan du få:

  • Information om vilka regler och lagar som gäller.
  • Råd och information om dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
  • Råd och fakta inför viktiga köp.
  • Råd och hjälp vid tvister.
  • Information om reklamationshantering med mera.

Konsumentverkets webbplats berättar mer om konsumenträtt, de vanligaste frågorna och nyheter. Där kan du även läsa och beställa broschyrer och andra publikationer.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, villkor i avtal, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: