Solenergi

Solen är en energikälla som vi hittills inte tagit till vara särskilt mycket. Men i takt med att miljömedvetenheten ökar och allt fler vill minska sina utsläpp av koldioxid så ser fler möjlighete n att använda solen som energikälla.

Solenergi, solpaneler

Att investera i en solvärme- eller solelsanläggning i form av solceller medför en initial kostnad, men den producerade energin är så gott som gratis och utsläppsfri.

Lär dig mer om solenergi och vilka stöd du har möjlighet att ansöka om.

På energimyndighetens webbplats finns mycket information om solenergi. Där kan du läsa om vilka olika former av solenergianläggningar som finns, vilka stöd som är aktuella och möjliga att ansöka om, möjlighet att göra en solelskalkyl etcetera,

Prata med kommunens energi- och klimatrådgivare

Hör gärna med kommunens energi- och klimatrådgivare så får du en gratis genomgång av just dina förutsättningar. Kanske är solenergi en bra investering för dig!

Bygglov hanteras av

Kontakta alltid bygglovsenheten på Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)  för att kontrollera om det krävs bygglov eller bygganmälan för installationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: