Personligt ombud

Personligt ombud Västmanland arbetar för dig som har psykisk funktionsnedsättning och är över 18 år.

Väg

Psykisk funktionsnedsättning innebär att du:

  • har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.
  • har sammansatta behov av vård, stöd, service och sysselsättning och som har behov av kontakt med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

Vi arbetar för att hjälpa dig med det du har rätt till

Tillsammans med dig kartlägger vi dina behov och önskemål av vård, stöd och service som du har rätt till och som finns att tillgå. Vi arbetar med samordning av insatser och ger stöd i att ansöka om och följa upp dina insatser samt se till att de är samordnade utifrån dina behov och önskemål.

Vill du ha stöd i kontakten med kommun, landsting och andra myndigheter så hjälper vi dig. Vi kan ge information om rättigheter och skyldigheter, ge hänvisningar samt fungera som stöd. Det kan till exempel handla om ekonomi, hälsa eller sysselsättning.

Kostnadsfritt stöd

Att få stöd och hjälp från oss kostar ingenting, och vi har tystnadsplikt. Tillsammans med dig kommer vi överens om en plats där vi träffas.

Personligt ombud Västmanland arbetar länsövergripande och arbetar i följande kommuner:

Kungsör, Västerås, Hallstahammar, Surahammar, Köping,  Arboga, Sala,  Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: