KKTAB- Kommunens tekniska verksamhet

Kungsörs KommunTeknik AB har till uppgift att bistå Kungsörs kommun med den tekniska verksamheten.

Rune Larsen, VD KKTAB

Antal anställda: 33 tillsvidareanställda
Bolaget omsatte 120 923 tkr 2023

Teknisk chef och VD för KKTAB

Rune Larsen
Besöksadress: Drottninggatan 34
Postadress: Kungsörs KommunTeknik AB
736 85 Kungsör
Telefon: 0227-60 01 68
E-postadress: rune.larsen@kungsor.se

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsområdet omfattar gator, vägar, trafik, parker, kommunens skogar och fastigheter. KKTAB planerar, projekterar, bygger och underhåller anläggningar inom verksamhetsområdet samt svarar för driften. I arbetet ingår också trafikplanering och KKTAB ansvarar även för Kommunens utveckling avseende byggnation- och infrastruktur.

Styrelsen för KKTAB styr verksamheten med hjälp av mål. Målen anger en politisk vilja och beskriver vad som ska uppnås.
Bolaget konkretiserar styrelsens politiska vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även ske utifrån kommunens gemensamma mål.

Styrelsens sammansättning från ordinarie årstämma 2023 fram till ordinarie årsstämma 2027 hittar du här Pdf, 55 kB.

Verksamhetsområden/avdelningar

  • Administrativ avdelning
  • Mark- och gatuavdelning
  • Driftavdelning
  • Fastighetsavdelning
  • Naturvård

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: