Brandfarlig vara

För att hantera stora mängder brandfarlig gas eller vätska krävs tillstånd. Med hantering menas till exempel tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, förstöring och försäljning.

För att beviljas tillstånd ställs krav på till exempel att lokal eller anläggning är ändamålsenligt anpassad eller utrustad ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är kommunen som ger tillstånd och utövar tillsyn i frågor som berör detta område.

Sök tillstånd och få mer information

För Kungsörs kommuns räkning hanteras dessa frågor hos Räddningstjänsten på Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: