Motorvärmare

Att använda motorvärmare är ett av de enklaste sätten att minska sin bränsleförbrukning och slitaget på bilens motor. En motorvärmare kan användas under en stor del av året och gör nytta ända upp till tio plusgrader.

Rekommenderade inkopplingstider för motorvärmare:

  • Under -15° C – 1,5 timmar
  • Mellan -15°C och 0°C – 1 timme
  • Mellan 0°C och 10°C – 20 minuter
  • Över 10°C – motorvärmare behövs ej

Ett enkelt sätt att göra en insats för miljön
För alla bilar gäller att:

  • En kall motor drar mer bränsle och släpper ut mer avgaser än en varm.
  • Användning av motorvärmare minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av avgaser avsevärt.
  • Användning av motorvärmare är motiverad upp till +10° C, förutsatt att inkopplingstiden anpassas till utomhustemperaturen.

En kallstart ger i genomsnitt ett slitage på motorn som motsvarar 30 mils körning. Kallstarter ökar också bränsleförbrukningen eftersom en kall motor behöver ett överskott av bränsle för att gå jämnt. Dessutom fungerar inte katalysatorn när bilen är kall, vilket ger ökade avgasutsläpp.

Ett sätt att minska både slitage och miljöpåverkan är att installera en motorvärmare i bilen. Det finns både motorvärmare som drivs av el och så kallade bränslevärmare, som värmer motorn med energi från bilens bränsle.

Kupévärmare
Motorvärmaren kan kompletteras med en kupévärmare, ofta kallad kupéfläkt. Den fungerar som en varmluftsfläkt och ger en behaglig temperatur i kupén. Kupévärmaren kan även ha effekt på säkerheten genom att värmen ger högre komfort och isfria rutor. Men tänk på att en kupévärmare normalt drar tre gånger mer el än en motorvärmare så det kan vara en god idé att fundera på vid vilka tillfällen du verkligen behöver den och om det går att minimera tiden då den används.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: