Trivsel och ordning

På Hagaskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för
att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö. Att vi ska kunna vistas i en
trygg och lärande skolmiljö.

Ordningsregler Hagaskolan

BAKGRUND 

I Skollagen 2010:800 kan vi läsa att: ”Ordningsregler ska finnas för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet. Rektor beslutar om ordningsregler.”  

PROCESS FÖR FRAMTAGANDE AV TRYGGHETSREGLER/ORDNINGSREGLER 

Under höstterminens första vecka går alla skolans klasser igenom föregående läsårs trygghetsregler och skriver ner förslag på förbättringar. Dessa förslag tas med till elevrådet där rektor tillsammans med klassrepresentanterna tar fram det nya läsårets regler.

 

HAGASKOLANS TRYGGHETSREGLER/ORD

På Hagaskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för alla ska kunna känna sig trygga, trivas på skolan och ha möjlighet att lära sig mycket.

Trygghet och trivsel

 • Jag bryr mig om kamrater och vuxna
 • Jag hämtar en vuxen om någon blir illa behandlad
 • Jag lyssnar på kamrater och vuxna
 • Jag har ett positivt bemötande
 • Jag respekterar, förstår och accepterar våra olikheter (se mig som jag är)
 • Jag är hjälpsam
 • Jag ger andra arbetsro
 • Jag använder ett schysst och trevligt språk
 • Jag är schysst mot andra och gör inte illa någon
 • Jag leker med pinnarna i skogen
 • Jag kastar skräpet i papperskorgen

Kunskap

 • Jag passar tider
 • Jag är delaktig
 • Jag vet att jag är på skolan för min egen skull och använder min arbetstid rätt
 • Jag gör alltid mitt bästa
 • Jag frågar när jag inte förstår och tar hjälp när det är svårt
 • Jag avslutar det jag påbörjat
 • Jag gör hemuppgifter och lämnar in dem i tid.

Vinterregler

 • Jag gör snögubbar och andra skulpturer av snöbollar istället för att kasta dem
 • Jag använder skyddsutrustning, såsom hjälm, när jag åker pulka eller skridskor.
 • Jag får bara vara på isen med skridskor och hjälm, annars blir isen smutsig och man kan ramla och göra sig illa.
 • Jag ska vara försiktig med det andra byggt av snö.

 Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: