Samhällsorientering för nyanlända

Samhällsorientering för nyanlända invandrare är en kurs som ger viktig information för dig som är ny i Sverige.

Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och om praktiskt vardagsliv. Kursen är gratis och ges på ditt modersmål eller annat språk som du kan.

Kursinnehåll

Åtta teman ingår:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Utöver dessa ämnesblock ingår också 20 timmar fördjupad hälsoinformation samt 20 timmar föräldraskapsstöd. Utbildningen omfattar totalt ca 100 timmar samhällsinformation på modersmålet.

Vem kan gå kursen?

Samhällsorientering är för dig som är mellan 18 och 64 år och

 • är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013
 • eller har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen

Samhällsorientering erbjuds inte till dig som är:

 • medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande eller gästforskare

Information och anmälan

Kontakta integrationsenheten om du vill ha mer information och göra en anmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: