Stränder och stängsel

Allemansrätten ger alla människor rätt att nå fram till områden som är av betydelse för friluftslivet, till exempel stränder eller utkiksplatser.

Detta innebär att om ett område ska vara tillgängligt för allmänheten får fastighetsägaren inte begränsa framkomligheten. Behövs ett stängsel ska där finnas en grind eller stätta som gör det möjligt att passera.

Detta är också en anledning till att man inte får privatisera stränder och bryggor genom att placera ut möbler, krukväxter eller avspärrningar annat än om man har en tomt som når ned till vattnet. När strandskyddsdispenser ges ska en passage finnas mellan många byggnader och anordningar och stranden (undantaget sådant som bryggor och båthus), just för att allmänheten har rätt att passera och att nyttja stranden. Det är vanligen bara vid mycket gammal bebyggelse eller inom tätort som hustomter faktiskt når ända ned till vattnet. Notera att tomt inte är det samma som fastighet.

Det är Västra Mälardalens Myndighetsförbund som har tillsyn över att allemansrätten inte inskränks, i Arboga och Kungsörs kommuner.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 07 augusti 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: