Kontaktperson

Bli kontaktperson - Att betyda något för en annan människa.

Vill du hjälpa ungdomar eller vuxna så att de får möjlighet att tillvarata sina resurser på ett bättre sätt och bli mer delaktiga i samhället? Då kan du bli kontaktperson!

Taget i fantastiska Västra Ekeby efter kungsörsleden vid min fina svärmor!

En kontaktperson ska främja för sociala kontakter, stimulera till aktiv fritid, samt ge råd och stöd i vardagen. Kontaktpersonen bör ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för människor. Genom att bli kontaktperson kan du göra en värdefull insats och få en spännande erfarenhet.

Som kontaktperson kan du träffa funktionshindrade ungdomar/vuxna som behöver bryta isolering och få en meningsfull tillvaro. Aktiviteterna styrs utifrån gemensamma intressen, brukarens behov och önskemål. Omfattningen är oftast ett par träffar i månaden.

Du kan även som kontaktperson träffa ungdomar/vuxna som av skilda anledningar behöver stöd, där det viktiga för dig som kontaktperson blir att skapa förtroende och visa på alternativa förhållningssätt och aktiviteter.

För att bli kontaktperson krävs att:

Du tycker om och har tid att vara tillsammans med andra människor och är intresserad av hur andra har det.

Du är bestämd och kan sätta gränser och i övrigt har en trygg och stabil livssituation.

Det är socialtjänsten som tillsätter kontaktpersoner, där uppdragen styrs av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt Sekretesslagen råder det sekretess för alla uppgifter som rör den enskildes personliga förhållanden. Sekretessen innebär förbud att röja uppgifter vare sig det sker muntligen, genom att allmän handling lämnas ut eller att det sker på annat sätt. Sekretess gäller även efter att kontaktpersonens uppdrag upphört.

Innan du kan börja som kontaktperson görs en tredning. Kontaktpersonsamordnaren gör en intervju med dig samt begär utdrag ur polisens belastningsregister och det socialregister i den kommun du är mantalssskriven i.

Att vara kontaktperson innebär inte att du blir anställd utan att du får ett uppdrag från Socialtjänsten. Ersättning är arvode som styrs av uppdragets storlek. Du får även ersättning för egna omkostnader i samband med uppdraget. Kungsörs kommun följer Sveriges kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer för ersättning.

Är du intresserad? Ta kontakt med ansvarig biståndshandläggare enligt nedan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 april 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: