Häggens gruppbostad

Bild på blommor

På Häggens gruppbostad finns det och 5 lägenheter och varje lägenhet består
av rum med trinettkök och ett badrum och ett korttidsrum. Gruppbostaden ligger i markplan i ett hyreshus. Häggens gruppbostad är inriktad till personer som även döva och blinda.

De som bor på Häggen har alla en kontaktpersonal. Kontaktpersonalen ser tillsammans med den boende och/eller anhöriga till att allt fungerar på bästa
vis för den boende.

För att få bo i en gruppbostad måste du ansöka hos biståndsbedömare som 
utreder och beslutar utifrån gällande lagstiftning.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: