Elevdemokrati

Alla elever ska känna att de har möjlighet till inflytande och med-bestämmande. Ett forum för eleverna att göra sina röster hörda och komma till tals är elevrådet.

Möten ungefär en gång per månad

Elevrådet träffas en gång per månad. Rektor ansvarar för att mötena hålls och att elevrådsrepresentanterna får kallelsen i god tid innan mötet.

På mötena pratar och diskuterar man aktuella frågor om till exempel läroplanen, likabehandlingsplanen med mera. Elevrådsrepresentanterna har även med sig frågor och synpunkter från klasserna. Mycket tid ges till att diskutera elevernas frågor.

Efter varje elevråd återrapporterar representanterna vilka frågor och förslag som diskuterats tillbaka till sina klasser.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: