Elevhälsa

I Kungsörs kommun arbetar det centrala elevhälsoteamet enhetsövergripande inom grundskolan och gymnasieskolan för att stödja elevernas utveckling mot skolans mål

Den centrala elevhälsan arbetar främst förebyggande och främjande och består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykolog samt skolläkare.

På alla skolenheter finns dessutom personal med specialpedagogisk kompetens. Personalen med specialpedagogisk kompetens är anställda av respektive enhet.

Elevhälsan kan ibland behöva breddad kompetens eller få hjälp med fördjupade insatser. Detta sker då oftast genom samarbete med externa aktörer som till exempel Individ- och familjeomsorgen, Barn- och ungdomshälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller Habiliteringen (HAB).

Hälsovård för de yngre barnen i förskoleverksamheten sköts av barnavårdscentralen (BVC).

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: