Starta livsmedelsverksamhet

Vill du starta en livsmedelsverksamhet eller ta över en befintlig verksamhet ska du anmäla det till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. En anmälan ska även göras om livsmedelsverksamheten byter ägare eller organisationsnummer. Verksamheten får startas tidigast två veckor efter det att anmälan mottagits av oss. Vid uteblivande anmälan kan en sanktionsavgift bli aktuellt enligt Livsmedelslagen 30 a §, detta gäller även vid uteblivande anmälan vid ägarbyte eller ändring av organisationsnummer.

Tillfällig livsmedelshantering, till exempel marknadsstånd, behöver ibland inte anmälas. Om anmälan måste göras eller inte beror på verksamhetens omfattning och typen av livsmedel. Hör av dig till oss om du är osäker. När vi mottagit och registrerat din anmälan får du en bekräftelse på detta utskickad till dig.

Avgifter

Västra Mälardalens Myndighetsförbund tar ut avgift vid anmälan och registrering av livsmedelsverksamheten samt en avgift efter utförd kontroll. Ibland krävs även extrakontroller. Vid extrakontroller tas en timavgift ut enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen.

Riskklassning

 Livsmedelsverksamheter delas in olika riskklasser. Olika typer av livsmedelshantering ställer olika krav på utformning av lokal, faroanalys och din kunskap som verksamhetsutövare. Mängden livsmedel och typen av råvaror som produceras är också avgörande vid bedömningen av riskklass.

Olika riskklasser ger olika mycket kontrolltimmar. Högre riskklass ger fler kontrolltimmar per år.

Om du startar utan att anmäla

Du bryter mot lagen om du startar en livsmedelsverksamhet utan att anmäla det till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Det gäller även en verksamhet som får en ny ägare, flyttar till en ny plats eller gör en bolagsombildning/byte av organisationsnummer. Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan vid dessa tillfällen besluta om sanktionsavgifter.

E-tjänster

Blanketter

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: