Kommunens arkiv

Kungsörs kommunarkiv finns i kommunhuset med besöksadress Drottninggatan 34. Kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens förvaltning, där man arbetar med att bevara och lämna ut information.

Kommunala arkiv omfattas av offentlighetsprincipen. Huvudregeln säger att de arkiv som uppstår hos offentliga myndigheter är allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av materialet. En del handlingar omfattas av sekretess och då måste prövning göras före utlämning.

Vad finns i arkivet?

Material från de kommunala verksamhetsområdena arkiveras efter fastställda dokumenthanteringsplaner. Här finns handlingar från 1863 fram till idag. Förutom nuvarande Kungsörs kommun ingår även arkiv från Björskog, Kungs Barkarö, Kung Karls och Torpa landskommuner samt Kungsörs köping.

Hur hittar man det man söker?

Har du några frågor eller vill forska i arkiven, ta kontakt med kommunens arkivarie, så kan du få tillgång till forskarplats och arkivförteckningar.

 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 17 januari 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: