Kommunens arkiv

Kungsörs kommunarkiv finns i kommunhuset med besöksadress Drottninggatan 34. Kommunarkivet är en del av kommunstyrelsens förvaltning, där man arbetar med att bevara och lämna ut information.

Kommunala arkiv omfattas av offentlighetsprincipen. Huvudregeln säger att de arkiv som uppstår hos offentliga myndigheter är allmänna. Det innebär att alla har rätt att ta del av materialet. En del handlingar omfattas av sekretess och då måste prövning göras före utlämning.

Vad finns i arkivet?

Material från de kommunala verksamhetsområdena arkiveras efter fastställda dokumenthanteringsplaner. Här finns handlingar från 1863 fram till idag. Förutom nuvarande Kungsörs kommun ingår även arkiv från Björskog, Kungs Barkarö, Kung Karls och Torpa landskommuner samt Kungsörs köping.

Hur hittar man det man söker?

Har du några frågor eller vill forska i arkiven, ta kontakt med kommunens arkivarie, så kan du få tillgång till forskarplats och arkivförteckningar.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056
GLN: 7330619014321


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

VAN-leverantör Evry

Peppol: 0007:2120002056

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Hantera ditt lösenord

Translate this page: