Böcker och broschyrer om Kungsörs historia

Böcker om Kungsörs historia

Två lokala författare har gett ut böcker som berättar om Kungsörs historia. Böckerna om Kungariket Kungsör finns för utlåning på Kungsörs bibliotek och där kan du även köpa ditt eget exemplar. Även böckerna Kungsör 1900-1950, Kungsör 1950-2000 och Kalklinbanan – Från kalkbrott till fabrik finns till försäljning och utlån på biblioteket.

Boken Kungariket Kungsör är uppdelad i två delar. Del ett handlar mycket om kungamaktens roll och tätortens inrättningar. I den andra delen ägnar författaren stor uppmärksamhet åt socknarna runtomkring, nämligen Torpa, Kung Karl, Björskog och Kungs Barkarö. Andra ämnen som behandlas i boken är näringslivet, föreningslivet, porträtt av konstnärer, sevärdheter med mera. Författare till Kungariket Kungsör är Knut Barr.

Bernt Anderssons bok Kungsör 1900-1950 lanserades 2013. Bokens innehåll är omfångsrikt och spänner över många områden. Den skildrar bland annat hur det var att vara barn och växa upp i Kungsör samt hur de gamla hade det. Många foton illustrerar texten. I augusti 2017 kom Bernt Andersson bok Kungsör 1950-2000. Där får vi följa de omvälvande åren från 1950-talet fram till 2000-talet.

Boken Kalklinbanan – Från kalkbrott till fabrik, skriven av Knut Barr och utgiven av Föreningen Kalklinbanans vänner, släpptes i juni 2018. Kalklinbanan mellan Forsby i Vingåker och cementfabriken Köping byggdes mitt under andra världskriget. Kalken var en viktig ingrediens vid cementtillverkning och cementen hade mycket stor betydelse under 1960- och 1970-talen. Efter att kalktransporterna senare upphört har föreningen Kalklinbanans Vänner gjort intensiva försöka att bevara den kultur- och industrihistoriskt intressanta transportanläggningen. Den här boken är rikligt illustrerad med många gamla och nya bilder.

Böckerna Kungariket Kungsör del 1 och 2 kostar 150 kronor per del. Boken Kungsör 1900-1950 kostar 150 kronor och boken Kungsör 1950-2000 kostar 350 kronor. Boken Kalklinbanan - Från kalkbrott till fabrik kostar 290 kronor.

Med reserveration för prisändringar.

Broschyrer om Kungsör

Det finns en broschyr om kungarna och drottningarna som vistats i Kungsör, som även berättar en del om dagens kungarike. Broschyren togs fram i varumärkesarbetet år 2005, ett arbete som landade i devisen "Kungariket Kungsör".

Övriga broschyrer om Kungsör kan du enkelt beställa på sidan för broschyrbeställning.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: