Fågelskådning i Kungsör

För den fågelintresserade finns ett fågeltorn att tillgå vid Kungsudden.

Fågeltornet vid Kungsudden är lättillgängligt och första våningen är anpassad så att man kan komma upp med rullstol, rullator, barnvagn eller liknande.

Fågeltornet vid Kungsudden är upprustat 2018.

Kungsuddens strandäng

Strandängen restaurerades under år 2000-2003 och år 2014 med syftet att återskapa äldre våtmarksängar som vuxit igen och samtidigt öppna strandnära betesmarker. Floran ökar ständigt och den hävdgynnade floran har också en större betydelse när det gäller att ge näring åt områdets fåglar. Strandängen utgör en viktig resurs för fågellivet, dels som häckningslokal och dels som rastlokal för våra flyttfåglar.

Arter som är knutna till strandängar är bland andra storspov, tofsvipa, gulärla, skedand, årta och svarthakedopping.

Andra fågelrika platser

Det finns gott om platser att lyssna på och titta efter fåglar i Kungsör. Besök gärna någon av betesmarkerna, såsom Blänkhemshagarna, eller promenera längs Runnabäcken. Stora delar av Kungs-Barkaröområdet är rikt på fåglar där Jägaråsens naturreservat ingår som en besöksvänlig plats att utgå från. Mälarvikarna är intressanta platser. Utöver Kungsudden finns de lite mer svårtillgänglia platserna Barkaröviken angränades till Köping, och öster om Kungsör finns Säbyviken och Hagsta utanför Torpa.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: