Fågelskådning i Kungsör

För den fågelintresserade finns ett fågeltorn att tillgå vid Kungsudden.

Fågeltornet vid Kungsudden är lättillgängligt och första våningen är anpassad så att man kan komma upp med rullstol, rullator, barnvagn eller liknande.

Fågeltornet vid Kungsudden är upprustat 2018.

Kungsuddens strandäng

Strandängen restaurerades under år 2000-2003 och år 2014 med syftet att återskapa äldre våtmarksängar som vuxit igen och samtidigt öppna strandnära betesmarker. Floran ökar ständigt och den hävdgynnade floran har också en större betydelse när det gäller att ge näring åt områdets fåglar. Strandängen utgör en viktig resurs för fågellivet, dels som häckningslokal och dels som rastlokal för våra flyttfåglar.

Arter som är knutna till strandängar är bland andra storspov, tofsvipa, gulärla, skedand, årta och svarthakedopping.

Barkaröviken

Viken är ca 70 ha och ligger vid Hedströmmens utlopp i Mälaren. Den utgör en nordlig utpost till det stora slättlandskapet som är ett riksintresseområde. Viken är starkt igenväxt med bladvass och grenrör, övrig flora är bland annat älgört, gul svärdslilja, vattenskräppa, vasstarr, gökblomster, videört, fackelblomster, strandklo och svärdslilja.

I viken och dess omgivningar häckar ca 50 fågelarter, till exempel sothöna, rörsångare, skäggdopping, brun kärrhök, rördrom, skäggmes, vattenrall, sävsångare, sävsparv, gäss, svanar, änder, vadare, brunand, vigg och olika doppingar.

Viken utgör en viktig rastplats för flyttfåglar och man kan räkna upp till ca 80 olika arter som stannar till i viken för att söka föda.

Även rovfåglar som hökar, vråkar, ugglor och falkar besöker viken för att söka föda.

Fågeltornet vid Barkaröviken har nyttjandeförbud och kommer att monteras bort.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 januari 2019

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: