Högklintens gruppbostad

Bild på äppelblommor

Högklintens gruppbostad ligger på Ulvesundsområdet. Högklinten är ett två våningshus med hiss. På Högklinten finns sex stycken lägenheter samt
gemensamhetsutrymmen på båda våningarna.

De som bor på Högklinten har alla en kontaktpersonal. Kontaktpersonalen ser tillsammans med den boende och/eller anhöriga till att allt fungerar på bästa
vis för den boende.

För att få bo på Högklinten måste du ansöka hos biståndsbedömare som utför en utredning och bedömning om du är berättigad till gruppbostad LSS .

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: