Kvalitet och jämförelser

Vi arbetar ständigt för att förbättra och vidareutveckla kvaliteten i den kommunala verksamheten. Redovisning och uppföljning av kvalitet pågår hela tiden och sker både inom de olika verksamheterna och genom jämförelser med andra kommuner.

Resultat från olika undersökningar inom våra verksamheter redovisas på webbplatser från sveriges kommuner och regioner (SKR), socialstyrelsen, statistiska centralbyrån (SCB) och Svenskt näringsliv.

Kommunövergripande

Öppna jämförelser

Invånare, brukare och kunder

Hållbarhet-Miljö

Näringsliv och arbete

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: