Solarier

Solarieverksamhet är anmälningspliktigt till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Anmälan ska göras i god tid innan verksamheten startar. Utebliven eller för sent inkommen anmälan leder till åtalsanmälan.

Strålningen från solarier kan orsaka både lång- och kortsiktiga skador. Till exempel kan fel sorts rör ge allvarliga brännskador även om kunden följer de råd som gäller för användning av solariet.

Krav på solariet

 • Varje solarium ska vara märkt med UV-typ 3 och utrustat med godkända rör.
 • Solarier starkare än tropisk sol är inte tillåtna.
 • När man byter rör får man enbart byta till rör som är likvärdiga med originalrören utifrån internationell standard (SS EN 61228:2008).
 • Strålsäkerhetsmyndighetens anslag ”Råd för att skydda din hälsa” ska finnas vid varje solariebädd, i minst A3 format.
 • Tydligt informera om förbudet för minderåriga att sola solarium (från 2018-09-01)
 • Åldersgräns på 18 år gäller. Vid obemannade solarier behöver det finnas ett tekniskt system som bedöms vara tillräckligt säkert.
 • Ingen försäljning sker av krämer eller liknande produkter, som ska användas under solning i solariebädden.
 • Exponeringsschema ska finnas tillgängligt antingen genom uppsatt anslag eller muntlig information.

Läs mer på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Där finns också mer information om godkända ersättningsrör.

Till dig som använder solarium

Allt mer forskning pekar på att solariesolning är skadligare än man tidigare trott. Tvärtemot tidigare råd så är det inte ett bra sätt för en ljushyad person att förbereda sig på sommarsolen. Ju yngre och ju ljusare du är, desto skadligare är solariestrålningen för din hud. Från och med den 1 september 2018 har även Sverige infört en 18-års gräns för solning i solarium. Här är några råd för dig som ändå vill använda solarium:

 • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
 • Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
 • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och efter hur solkänslig du är.
 • Följ de råd från Strålsäkerhetsmyndigheten som ska finns anslagna på eller intill varje solarium.
 • Använd de ögonskydd som ska finnas tillgängliga för de solande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: