Boende

Om du av olika skäl inte kan bo kvar hemma, så finns det ett särskilda boenden tre olika avdelningar i kommunen som alla bedrivs i kommunal regi.

Om du har ett stort omvårdnadsbehov finns Södergården. På Södergården finns tre olika avdelningar två av dessa avdelningar vänder sig i första hand till personer som har en demenssjukdom. Den tredje avdelningen vänder sig till de som är multisjuka.

På Södergården finns även platser för kortare vistelser. En sådan tillfällig vistelse kan ibland behövas som ett mellanled efter till exempel vård på sjukhus, innan man är redo att flytta hem till den egna bostaden igen.

En annan typ av korttidsvistelse är så kallad växelvård eller avlastning. Med växelvård/avlastning menas att du växlar boende mellan det egna hemmet och ett äldreboende.

Kontakta biståndsbedömare, via socialtjänstens mottagningsfunktion, om du vill ansöka om  särskilt boende. Handläggaren gör då en utredning av ditt behov och fattar därefter ett beslut enligt socialtjänstlagen. Även för korttidsboende och växelvård krävs ett biståndsbeslut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: