Företagsdialog

Vi gör varje vecka besök hos lokala företag, för att lära känna företagen i kommunen. För Kungsörs kommun är dialogen med företagen helt avgörande för att vi ska kunna skapa bästa möjliga service.

Företagsbesök varje vecka

Näringslivskontoret i Kungsörs kommun gör företagsbesök varje vecka, och på onsdagseftermiddagar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören. Företagsbesöken är ett sätt för oss att lära känna kommunens företag. Vi vill alltid vara en så bra kommun som möjligt för våra medborgare och företag, för att lyckas med det behöver vi FRÅGA dem vi är till för.
Exempel på frågeställningar under ett företagsbesök:

  • Hur har ni det i verksamheten? (antal anställda, resultat, utvecklingstankar)
  • Hur är det att driva företag i Kungsörs kommun?
  • Vad kan vi göra bättre?
  • Skulle du rekommendera Kungsörs kommun som etableringsort för dina företagskompisar i andra kommuner?

Hör av dig så bokar vi en tid!

Näringslivsgruppen i Kungsörs kommun

Kungsörs näringslivsgrupp, en grupp med företagare i Kungsör som tillsammans med kommunen diskuterar utvecklingen i hela Kungsör, såväl kommun som företag.

Gruppen träffas fyra gånger om året. I näringslivsgruppen finns:

Niklas Nelson – Elitesängar

Karl Andersson - KA Rör

Johan Dahnsjö – Kungsörstorp

Miriam Dovrén – Eriksbo plantskola

Agneta Pettersson – Kungsgården Lantbruk

Torbjörn Axelsson – Thule Möbler

Mattias Tingvall – JT Automation

Marie Fröjdendahl – Gnutti Carlo


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: