Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs efter vissa formella regler. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Vi använder oss av upphandlingssystemet, Visma TendSign. I systemet kan du som anbudsgivare lägga in dina anbud.

Här kan du läsa mer om Visma TendSign samt registrera konto i systemet.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud:

  • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.

  • Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand annat än i undantagsfall är det viktigt att alla frågor som ställts i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.

  • När anbudet skall utformas (skriftligt på svenska språket) är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar såsom prisuppgifter, intyg, svarsmallar, miljö- och kvalitetsbilagor etc.

  • Anbud som inte uppfyller skall-kraven tas inte upp till prövning.

  • Undvik att lämna in årsredovisningar och liknande som inte efterfrågats.

  • Glöm inte att skriva under anbudet.

  • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid med rätt märkning. För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning.

  • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med upphandlingens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydliganden eller rättelser som når alla som har begärt ut förfrågningsunderlaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: