Adoption

Två barn

Socialförvaltningens Familjerätt ger information till er som vill veta hur adoptioner går till och vad de förutsätter.

De vanligaste adoptionerna är internationella adoptioner, styvbarnsadoptioner och adoption av släktingbarn. Är det frågan om att ta emot ett barn med hemvist utomlands i syfte att adoptera, måste ni som blivande föräldrar ha ett medgivande från socialnämnden i den kommun där ni är bosatta.

Om du vill adoptera ett barn vänder du dig till familjerätten. En adoption är till för barnets skull och du ska kunna ge ett barn en trygg och god uppväxt. De formella kraven för att få ta emot ett adoptivbarn är att du har fyllt 25 år och att du som blivande föräldrar är gifta med varandra eller har ingått partnerskap. Även du som ensamstående kan få adoptera barn.

En utredning görs avseende din lämplighet och förmåga. Vill du adoptera ett barn från utlandet ska du ha genomgått en föräldrautbildning innan socialnämnden kan lämna medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: