Fakturering

Har du en faktura som ska skickas till Kungsörs kommun eller något av de kommunala bolagen så hittar du här information om vilka faktureringsadresser som gäller samt vilken information en faktura bör innehålla.

Kungsör kommun har liksom de kommunala bolagen en central hantering av alla inkommande fakturor och därför ska fakturor skickas till någon av nedan nämnda fakturaadresser.  

Faktureringsadress

Kungsörs kommun
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer börjar alltid med 60****

Org nr: 212000-2056
Peppol id: 0007:2120002056

Kungsörs KommunTeknik AB
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med FA**

Org nr: 556455-0910

Peppol id: 0007:5564550910

Kungsörs Vatten AB
Box 34
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med KV **

Org nr: 559048-6956

Peppol id: 0007:5590486956

Kungsörs Fastighets AB
Box 15
736 21 KUNGSÖR
Obligatorisk referensnummer, börjar alltid med 415**

Org nr: 556049-6464
Peppol id: 0007:5560496464

Begär och ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen.

Endast fakturor, inga kopior eller annan post

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan, däremot får kopior, reklam och annan post inte bifogas. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Fakturan ska innehålla

För att få en fungerande skanning av fakturan ska följande fält finnas på fakturan (om möjligt på första sidan):

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT nummer
  • Bankgironummer, bankkonto eller plusgironummer

Ovanstående fält finns med som krav i EU-direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet). Informationen på fakturan ska stå med svart text på vit botten. Undvik färgad bakgrund eftersom detta medför att den skannade bilden blir otydlig.

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst (inskanningsdatum) om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Fakturera gärna med e-faktura

För er som kan e-fakturera idag

Vi önskar i första hand e-fakturor i Peppol-format via Peppol BIS 3
Vid tekniska frågor kontakta: e-levfakt@vmkfb.se

För er som inte har egen lösning för e-faktura

Gå in på fakturaportalen och skapa fakturan där.

Det är viktigt att ange ett korrekt referensnummer för att fakturan ska kunna skickas.

webbsida: www.fakturaportalen.se
Telefon: 08-446 34 00
E-post: support@fakturaportalen.se

Vi kan inte ta emot fakturor i PDF-format

Kungsörs kommun har inte möjlighet att ta emot fakturor i PDF-format, vi hänvisar istället till att ni leverantörer använder er av fakturaportalen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: