Valnämnden

Valnämnden är en nämnd som ansvarar över alla allmäna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i valnämnden under mandatperioden 1 januari 2023 - 31 december 2026. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Valnämndens ordföranden

Ordförande: Inger Grindelid (S), inger.grindelid@kungsor.se
1:e vice ordförande: Gunnar Karlsson (C), gunnar.karlsson2@kungsor.se
2:e vice ordförande: Hans Carlsson (M), hans.carlsson@kungsor.se

Ledamöter

 1. Inger Grindelid (S), inger.grindelid@kungsor.se
 2. Maija Liisa Åsenbrygg (S)
 3. Gunnar Karlsson (C), gunnar.karlsson2@kungsor.se
 4. Rebecca nilsson-Wallin (V), rebecca.nilssonwallin2@kungsor.se
 5. Hans Carlsson (M), hans.carlsson@kungsor.se
 6. Magnus Vidin (SD), magnus.vidin@kungsor.se
 7. Anette Jagerholm Åbrink (KD), anette.jagerholmabrink@kungsor.se

Ersättare

 1. Ann-Catrin Cederlund (S), ann-catrin.cederlund@kungsor.se
 2. Gunilla Lindström (S), gunilla.lindstrom@kungsor.se
 3. Mats Rosén (C), mats.rosen@kungsor.se
 4. Mirjam Hansson (V), mirjam.hansson@kungsor.se
 5. Ewa Granudd (M), ewa.granudd@kungsor.se
 6. Anita Roots (SD), anita.roots@kungsor.se
 7. Claes Wolinder (L), claes.wolinder@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: