Valnämnden

Valnämnden är en nämnd som ansvarar över alla allmäna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet

Här kan du se vilka ledamöter och ersättare som sitter i valnämnden under mandatperioden 1 januari 2019 - 31 december 2022. För att det ska vara lätt att komma i kontakt med politikerna finns också en länk till respektive politikers e-postadress.

Valnämndens ordföranden

Ordförande: Inger Grindelid (S)
1:e vice ordförande: Vakant.
2:e vice ordförande: Claes Wolinder (L), claes.wolinder@kungsor.se

Ledamöter

 1. Inger Grindelid (S)
 2. Maija Liisa Åsenbrygg (S)
 3. Claes Wolinder (L), claes.wolinder@kungsor.se
 4. Annika Westling (V), annika.westling@kungsor.se
 5. Jacob Hedberg (M), jacob.hedberg@kungsor.se
 6. Vakant. Föreslagen är Gunnar Karlsson (C)
 7. Anders Frödin (SD), anders.frodin@kungsor.se

Ersättare

 1. Ann-Catrin Cederlund (S), ann-catrin.cederlund@kungsor.se
 2. Gunilla Lindström (S), gunilla.lindstrom@kungsor.se
 3. Ulla Eriksson Bergh (L), ulla.erikssonbergh@kungsor.se
 4. Christer Henriksson (V), christer.henriksson@kungsor.se
 5. Lars Gustavsson (KD), lars.gustavsson@kungsor.se
 6. Gunnar Karlsson (C), gunnar.karlsson2@kungsor.se
 7. Magnus Vidin (SD), magnus.vidin@kungsor.se


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här