Trivsel och ordning

På Västerskolan finns några trivsel- och ordningsregler. Reglerna är till för
att vi ska vara rädda om varandra och vår miljö.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: