Barn som bevittnar våld

Föräldrar vill många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder misshandlas. Men barn hör, ser och känner. Att vara med om detta och att inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva.

Vanmakten och rädslan kan prägla hela uppväxten.

Inom socialtjänsten arbetar vi på sådant sätt att barnen i dessa familjer ska få det stöd de behöver. Om du misstänker att ett barn far illa kan du som privatperson göra en anmälan till individ- och familjeomsorgens mottagning.

Vid akuta ärenden efter kontorstid kan den gemensamma socialjouren kontaktas via telefonnummer 112.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: