Matförgiftning

Lagarna på livsmedelsområdet är till för att man konsument ska kunna lita på att maten man köper är säker. Men ibland brister rutinerna och maten blir en risk – här följer information om några risker man måste tänka på, både som livsmedelsföretagare och som konsument.

Anmäl till miljö- och hälsoskyddsenheten

Vid misstanke om matförgiftning efter restaurangbesök eller på grund av dålig produkt i butik ska detta anmälas till Miljö- och hälsoskyddsenheten. En snabb anmälan underlättar utredningen (exempelvis är chansen större att man kan ta prover på aktuellt livsmedel) och kan hindra att fler blir sjuka.

Det är också bra att meddela den restaurang eller butik som man misstänker har spridit smitta så att de kan vidta åtgärder snabbt. Om en livsmedelsföretagare får in en anmälan om matförgiftning eller av annan anledning tror att ett livsmedel kan utgöra en risk ska denne dels återta livsmedlet (om möjligt) och/eller stoppa försäljningen tills en bedömning visat att det är säkert och dels meddela miljö- och hälsoskyddsenheten.

Undvik matförgiftning

Matförgiftning kan bero på flera olika saker. Det kan finnas bakterier och virus i maten, som sprider smitta eller som har bildat gifter som kroppen inte tål. Det kan också finnas naturliga gifter i maten, som exempelvis solanin i grön potatis.

  • Kontrollera matvarorna vid inköp/leverans – förpackningar ska vara hela, dåliga produkter (som grön potatis) ska sorteras bort.
  • Tänk på att förvara varorna i rätt temperatur. Om man köper kylvaror mitt i sommaren kan det vara bra att använda kylväska – ju längre tid transporten tar desto viktigare att hålla varorna kylda.
  • Vid uppvärmning ska maten bli riktigt varm. Varmhållning ska också ske vid tillräckligt hög temperatur men får inte pågå för länge. Nedkylning ska ske på så kort tid som möjligt.
  • Lita inte enbart på bäst-före märkning. Använd lukt, smak och syn för att avgöra om en vara är ätbar eller inte. Det kan både minska svinnet och identifiera varor som blivit dåliga.
  • Köp eller sälj inte produkter som passerat sista-förbrukningsdag. Denna märkning anger att livsmedlet är känsligt och att risken är stor att det blir dåligt efter en viss tid.
  • Var noga med hygienen – tvätta händerna mellan olika arbetsmoment och blanda inte redskap och skärbrädor vid hantering av exempelvis kött och grönsaker eller jordiga rotfrukter.
  • Använd inte wettexdukar och liknande för ytor som kommer i kontakt med livsmedel, som skärbrädor, och byt duk ofta! 

Mer information

  • Läs mer om matförgiftning på Livsmedelverkets webbplats.

Telefontider Livsmedel


Har du frågor eller behöver vägledning angående din livsmedelsverksamhet är våra telefontider 13:00-14:30.
0589-67 02 00

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: