Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Är du mellan 16 och 19 år och saknar gymnasieutbildning? Vill du veta vilka möjligheter som finns för dig?

Köpt royaltyfribild från Scandinav Bildbyrå (Bildarkivet). Får användas av Kungsörs kommun i icke kommersiella sammanhang.

Kommunen har enligt lag ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning.

I första hand vill vi hjälpa till att hitta motivation tillbaka till skolan eller andra studieformer. Arbetsmarknad och försörjning har tillsammans med Vuxenutbildningen ansvar för att möjliggöra aktiviteter som kan öka din motivation.

Vill du boka en tid, veta mer om hur vi arbetar i Kungsörs kommun eller har andra frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: