Energideklaration för byggnader

Energideklarationen talar om hur mycket energi en byggnad använder. När du ska köpa eller hyra har du rätt att få se energideklarationen innan du bestämmer dig. Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av husägaren och är giltig i tio år.

Energideklarationen bygger på ett EG-direktiv och lagen om energideklaration för byggnader antogs i Sverige 2006.

På Boverkets webbplats kan du läsa om vilka byggnader som ska deklareras, när det ska ske och vilka undantag som finns. Det är byggnadsägaren som är ansvarig för att deklaration sker och att resultatet hålls tillgängligt på en väl synlig plats i byggnaden (gäller för exempelvis offentliga lokaler och hyreshus).

Du som säljer ska göra en energideklaration

Vid försäljning ska en energideklaration finnas för byggnaden. Det gäller hela byggnaden även om det är en andel av byggnaden som ska säljas. Vid försäljningstidpunkten ska det finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Nybyggnad

Nya byggnader ska energideklareras senast 2 år efter att byggnaden togs i bruk. Om byggnaden ska säljas eller hyras ut, måste energideklarationen vara klar innan försäljningen eller uthyrningen oavsett hur lång tid som passerat sedan byggnaden togs i bruk.

Undantag

Det finns en del byggnader som är generellt undantagna från kravet på energideklaration oftast på grund av mycket liten förbrukning. Information om vilka byggnader som är undantagna finner du på Boverkets webbplats.

Register

Boverket har tillsynsansvar för energideklarationer och har ett register där man kan söka bland de deklarationern som gjorts.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: