Dödsboanmälan

När någon avlidit ska en bouppteckning göras inom tre månader. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras i stället för en bouppteckning.

 

Dödsboanmälan ska göras inom två månader från dödsfallet. Kostnaden för dödsboförvaltning uppgår till 557 kr per timme (år 2024). Handläggaren på socialförvaltningen skickar, efter utredning, dödsboanmälan till Skatteverket.

Förutsättningarna för att göra en dödsboanmälan är att det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet och att tillgångarna inte täcker annat än kostnader i samband med dödsfallet. Socialnämnden besiktigar vanligtvis den avlidnes tillhörigheter genom hembesök. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

Dödsboanmälan kan inte göras

  • om den avlidne inte var skriven i Kungsörs kommun
  • om det finns fastighet, bostadsrätt eller tomträtt
  • om hemmet redan är avyttrat
  • om någon av dödsbodelägarna begär att bouppteckning ska göras
  • ​om värderingsfrågorna är komplicerade eller när det krävs omfattande efterforskning kring den avlidnes tillgångar

Viktigt att tänka på

  • de tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand användas till att betala begravningen
  • betala inga fakturor efter dödsdagen, begär anstånd hos fordringsägarna
  • säg upp hyreskontrakt och elavtal
  • säg upp autogiro hos banken

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Om dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar kan man ansökan om ekonomiskt bistånd till en enkel begravning och gravsten. Ansökan görs hos socialförvaltningen innan beställning görs hos begravningsbyrån. ​

Dödsboanmälan handläggs av Arboga kommun på uppdrag av Kungsörs kommun. Inom enheten för Försörjning och stöd utreder vi dock rätten till ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.

Kontakt dödsboanmälan:

Socialförvaltningen
Box 87
732 22 Arboga
0589-87000 (växel)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: