Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Västra Mälardalens Myndighetsförbund, eller VMMF, hanterar bygg- och miljöfrågor i Arboga och Kungsörs kommuner. Vi handlägger anmälningar och ansökningar samt utövar tillsyn inom våra områden. Istället för en kommunal nämnd har vi en direktion med politiker från båda kommunerna.

Förbundschef

Namn: Eva Carlstedt Ståhl
Telefon: 0589-67 02 51
e-post: eva.stahl@vmmf.se

Besöksadress: Gunnarsrovägen 2 (Högskolecentrum, västra sidan)
Postadress: Västra Mälardalens Myndighetsförbund, Box 19, 732 21 Arboga.

Verksamhetsbeskrivning

Från den 1 januari 2011 har Arboga och Kungsörs kommuners miljö- och byggförvaltningar övergått till Västra Mälardalens Myndighetsförbund, med en förbundsdirektion som ersätter de två kommunala nämnder som haft ansvar för miljö- och byggärenden. Förbundet arbetar i två enheter, bygglovenheten och miljö- och hälsoskyddsenheten.

Miljö och bygg har till uppgift att bland annat planera, bedriva och följa upp den dagliga verksamheten inom ramen för förbundsdirektionens verksamhets- och ansvarsområden. Miljö och bygg har i uppgift att bereda ärenden, utöva tillsyn och verkställa direktionens beslut.

Verksamheten bedrivs utifrån gällande lagar och förordningar inom bland annat följande områden:

  • Miljöskydd
  • Hälsoskydd
  • Livsmedel
  • Naturvård
  • Bygglov och anmälan
  • Obligatorisk ventilationskontroll
  • Klimat- och energirådgivning
  • Tobak och folköl
  • Receptfria läkemedel

Adress och telefon

Förbundets kontor är placerat i Arboga, på Gunnarsrovägen 2 (Högskolecentrum). Besök och möten i Kungsör sker efter tidsbokning. Notera att riktnummer för Arboga, Kungsör och Köping gäller. Man kan inom dessa tre kommuner ringa till förbundet utan att slå riktnummer, eller så kan man slå vilket som av 0589, 0227 eller 0221.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: