Svenska för invandrare SFI

På den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI) får du grundläggande kunskaper i svenska språket. Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardags-och arbetslivet. Du får studera på SFI om du är 16 år eller äldre, folkbokförd i kommunen och saknar grundkunskaper i svenska. Undervisningen är kostnadsfri.

Studievägar inom sfi

Sfi har tre olika studievägar och fyra olika kurser för att du ska kunna få undervisning i din egen takt.

 • Studieväg 1 – kurs A – D:
  för dig som har ingen eller kort skolgång från ditt hemland.

 • Studieväg 2 – kurs B – D:
  för dig med långsam eller normal studietakt.

 • Studieväg 3 – kurs C – D:
  för dig med god studievana och förmåga att arbeta självständigt.

Introduktion och studieplan

Det kan dröja en månad från anmälan tills du får börja en kurs. Vi erbjuder nya kursstarter var femte vecka.

Om du är nybörjare i svenska språket så börjar oftast studierna med en kort introduktionsperiod för att ta reda på vilka kunskaper du redan har. Därefter får du en plats i den grupp och studieväg som passar dig bäst och tillsammans med studievägledaren gör du en individuell studieplan.

Varje vecka får du minst 18 timmars undervisning i skolan men du behöver också studera mycket på egen hand. Du kan kombinera studierna med praktik, arbete eller andra kurser inom den kommunala vuxenutbildningen.

Din studieplan uppdateras kontinuerligt under din utbildning. Du får betyg efter varje kurs som du slutför.

Utöver undervisningen i svenska ingår också samhällsinformation och orienteringskurser inom olika ämnesområden. Det kan till exempel vara grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad.

För dig som arbetar eller är föräldraledig erbjuder vi undervisning på kvällstid. Du studerar mest på egen hand men har möjlighet till lärarledd handledning två kvällar i veckan.

Så här anmäler du dig till SFI

Du anmäler dig till SFI i vår webbansökan. För att logga in behöver du bank-ID. Om du har skyddade personuppgifter eller om du inte kan använda e-tjänsten ska du kontakta skolan för att få hjälp att ansöka.

Detta händer efter att du sökt

Efter att vi tagit emot din anmälan blir du kallad till ett kartläggningssamtal för att vi ska kunna bedöma dina förkunskaper. Under kartläggningssamtalet ställs frågor om, till exempel:

 • tidigare utbildning
 • kunskaper i andra språk
 • arbetserfarenheter
 • din tid i Sverige

Beroende på din skolbakgrund från hemlandet placeras du på den nivå/studieväg som passar för dig. Kartläggningssamtalet sker på svenska, engelska eller på ditt modersmål med hjälp av tolk eller anhörig som kan svenska. Om du är i behov av en tolk behöver du meddela detta när du gör din SFI-anmälan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: