För studerande

Kungsörs vuxenutbildning erbjuder flexibla studier på grundläggande och gymnasial nivå med undervisning och lärarledd handledning på VIVA.

Studieformen innebär färre träffar med lärare och mer studier på egen hand eller tillsammans med andra kursdeltagare. Du behöver alltså ta ett stort eget ansvar för dina studier.

På de schemalagda lektionerna finns din lärare för hjälp och stöd i dina studier. Utöver dessa tider har du möjlighet att kontakta läraren via telefon eller e-post och du har även tillgång till våra lokaler och datorer för självstudier.

Du ska ha kontakt med din lärare varje vecka och följa din individuella studieplan för att räknas som aktiv i dina studier. I de flesta kurser förekommer dessutom moment som kräver obligatorisk närvaro.

Frånvaroanmälan

Om du är sjuk eller inte kan komma till skolan av annan anledning vill vi att du anmäler din frånvaro före lektionens start.

Använd ditt elevkonto för att logga in och göra din frånvaroanmälan.

Läromedel

Om du studerar på gymnasial nivå måste du själv skaffa de böcker som behövs för dina kurser. Enklast och snabbast köper du från en nätbokhandel. Kom ihåg att beställa studielitteratur i god tid före kursstart!

För studier på grundläggande nivå har du möjlighet att låna böcker på skolan mot en depositionsavgift.

Studieekonomi

Om du studerar på grundskolenivå, gymnasial nivå, folkhögskola, yrkeshögskola eller högskola har du möjlighet att ansöka om studiemedel för att kunna försörja dig under din studietid. Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut studiemedel.

Är du över 25 och inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen har du möjlighet att söka studiestartstöd. Kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer om studiestartstödet.

Behörighet och ansökan

Du är behörig att söka kurser inom komvux från och med hösten det år du fyller 20 år, eller tidigare om du har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

För att bli antagen till studier ska du göra en ansökan i vår digitala e-tjänst där du också ska bifoga betygskopior. Efter sista ansökningsdatum behandlar vi din ansökan, som måste vara komplett.

Du får ett besked med e-post där du kan se om du har blivit antagen och när du ska komma till skolan för introduktion. Om du inte kan komma till starten är det viktigt att du meddelar skolan, annars riskerar du att strykas från kursen.

Efter kursstart gör du en individuell studieplan tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare och utifrån den planerar du sedan kurserna med din lärare.

Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att få slutbetyg från komvux på gymnasial nivå till och med den 1 juli 2025 på grund av coronapandemin. Detta för att ge studerande så bra förutsättningar som möjligt att planera sina studier.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: