Våld i nära relation

För många är inte hemmet en trygg plats. Socialförvaltningen ska verka för att hjälpa personer som utsätts för våld i hemmet. Blir du utsatt för våld i hemmet? Då kan vi erbjuda dig stöd.

Blir du utsatt för våld i hemmet kan du vända dig till socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen via socialtjänstens mottagningstelefon på tel. 0227-600 456. Hjälp förmedlas i samråd med varje enskild person. Vid behov samarbetar kommunen med polis, sjukvård och kvinnojour.

Vid akuta situationer ska du ringa 112. Larmcentralen kopplar dig vid behov till socialjour efter kontorstid; kvällar, helger och nätter.

Information på flera språk

Här kan du hitta information på olika språk om vilket stöd och vilken hjälp som finns.

Finska

Dari

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Engelska

 

Ansökan om hjälp hos Individ- och familjeomsorgen (socialtjänsten)

Här ansöker du om hjälp hos socialtjänsten. Efter att du har skickat in din ansökan kommer en socialsekreterare att kontakta dig för att boka en tid för möte.
Jag har problem med * (obligatorisk)
(Kryssa ett eller flera alternativ)
Jag har problem medKontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: