Felanmälan

Felanmälan på kommunens gator, vägar, fastigheter, vatten och avlopp och gatubelysning

Klockan 09.30-10.30 och 13.00-14.00, kan fel anmälas direkt till kommunen på telefonnummer 0227-60 01 12.

Felanmälan dygnet runt kan göras på följande adresser:

Gatubelysningen kontrolleras 1 gång i månaden av vår entreprenör och trasiga ljuskällor byts därefter ut.

Utanför kontorstid ska akuta fel som gäller kommunens fastigheter, gator, vägar, belysning, vatten och avloppsledningar göras till SOS Alarm Sverige AB i Västerås på telefon 021-12 75 02. Larmcentralen ser till att ansvarig på kommunen larmas.

Klotter

Om du ser klotter på någon fastighet får du gärna kontakta oss via mejl med uppgifter, så kontaktar vi fastighetsägaren.

Fjärrvärme

Det är Mälarenergi som levererar fjärrvärme i kommunen. Vid frågor kontakta Mälarenergi på telefonnummer 021-39 50 50 eller 0221-295 50.
Felanmälan dygnet runt görs på telefonnummer 021-18 19 00.

Avfall och återvinning

Kommunens avfallshantering sköts av VafabMiljö.

Nedskräpning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund är tillsynsmyndighet för de flesta nedskräpningsärenden.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för återvinningsstationernas skötsel. Kontakta gärna FTI om det är överfulla containers eller om det är skräpigt på återvinningsstationen.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här