Yrkespaket vård och omsorg

I samverkan med Arboga och Köpings kommun erbjuder vi i höst denna yrkesutbildning i kombination med svenska som andraspråk och praktik.

Händer

Efterfrågan på utbildade undersköterskor är stor. När du genomfört utbildningen är chansen stor att du kan få en anställning. Undersköterskor har en bred arbetsmarknad inom vård- och omsorg och kan hitta arbete på sjukhus, vårdcentral, kommunen och på privata företag.

Studieupplägg och arbetsplatsförlagt lärande

Utbildningen är en kombinationsutbildning där du läser yrkeskurser på gymnasienivå och svenska om andraspråk på din nivå.

Två dagar i veckan är du ute på arbetsplatsen och tre dagar i veckan är du i skolan och studerar svenska samt teori inom yrkesområdet. Lektionerna är förlagda till vuxenutbildningen i Kungsör.

Då utbildningen till stor del är arbetsplatsförlagd kommer du redan från start i kontakt med arbetslivet och får en utbildning som är helt anpassad efter branchens behov av kompetens.

Kurslängd och ansökan

Utbildningstiden är på fyra terminer (80 veckor) med start den12 augusti 2024.

Du kan ansöka till utbildningen från den 8 april och vi behöver din ansökan senast den 7 juni.

Förkunskaper och krav för deltagande

  • Utbildningn kräver eget engagemang, motivation och ansvar
  • Du ska vara klar med SFI C eller ha motsvarande kunskaper
  • Kunna bära arbetskläder som är obligatoriska för arbetet
  • Under utbildningen kan obekväma arbetstider förkomma då yrket ibland kräver sena kvällar och tidiga morgnar eller helger

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: