Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Kungsör arbetar långsiktigt med att förebygga brott och i och med det öka tryggheten för kommunens invånare.

I BRÅ:s arbete strävar man efter att minska stölder, våldsbrott och skadegörelse. Rådet arbetar också för minskad användning av droger och man vill påverka människors attityd till brott. Särskilt fokus sätts på ungdomar och ungdomsrelaterad brottslighet.

Ett annat mål är att brottsstatistiken i Kungsör ska vara lägre än i andra jämförbara kommuner.

Rådet är organiserat under kommunstyrelsen och sammanträder minst fyra gånger per år.

Arbetet sker i nära samarbete med Polisen

Kommunens brottsförebyggande arbete bedrivs i nära samverkan med kommunpolisen. Kommunpolisens huvuduppdrag är att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället. Kungsör har ingen egen polisstation, den närmaste polisstationen finns i Köping.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: