Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Kungsör arbetar långsiktigt med att förebygga brott och i och med det öka tryggheten för kommunens invånare.

I BRÅ:s arbete strävar man efter att minska stölder, våldsbrott och skadegörelse. Rådet arbetar också för minskad användning av droger och man vill påverka människors attityd till brott. Särskilt fokus sätts på ungdomar och ungdomsrelaterad brottslighet.

Ett annat mål är att brottsstatistiken i Kungsör ska vara lägre än i andra jämförbara kommuner.

Rådet är organiserat under kommunstyrelsen och sammanträder minst fyra gånger per år.

Arbetet sker i nära samarbete med Polisen

Kommunens brottsförebyggande arbete bedrivs i nära samverkan med kommunpolisen. Kommunpolisens huvuduppdrag är att driva Polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan med kommunen och övriga samhället. 

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här