Kungsörs samarbeten, projekt och återkommande aktiviteter

Kungsörs kommun är med i olika nätverk och samarbeter med flera föreningar och sammanslutningar för att främja företagande och det lokala näringslivsklimatet.

På sidorna under denna rubrik beskrivs sådana samarbeten och även projekt och återkommande aktiviteter som berör näringslivsområdet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: