Lättläst: Anmäl fel på gator, avlopp och belysning

Gator, vägar, belysning,
vatten och avlopp

Du kan anmäla fel på gator,
på gatubelysningen, på parker,
på vattenledningen eller på avloppsledningen.
Du anmäler felen på telefon-appen
Tipsa&Fixa eller direkt på webben.

På kvällar och helger ska du ringa
telefonnummer 021-12 75 02
om du vill anmäla ett fel.

Elavbrott eller fel på fjärrvärmen

Om du får elavbrott hemma ska du
först titta på dina säkringar 
och se om de är trasiga eller hela.

För att få hjälp kan du ringa till det elbolag
som lämnar el till dig.
De kan hjälpa dig så du får tillbaka elen.

Företaget Mälarenergi har hand om fjärrvärmen.
Du kan ringa till Mälarenergi
på telefonnummer 021-18 19 00.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: