VMA - viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Så här låter signalen

Signalen ljuder i 7 sekunder, följt av 14 sekunders tystnad under minst 2 minuter.

Detta ska du göra när du hör signalen

  • gå in
  • stänga dörrar, fönster och ventiler
  • lyssna på radion för information, Sveriges Radio P4 lokal

När faran är över

När faran är över startas signalen Faran är över, en 30-40 sekunder lång signal.

Signalen testas fyra gånger per år

Signalen Viktigt meddelande och Faran är över provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

Information ges i radion även vid prov.

MSB ansvarar för signalen

Det är Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) som ansvarar för Viktigt meddelande och systemet som sänder ut ljudet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: