Avlösning och avlastning

Promenad

Som anhörig till maka/make som är i behov av stora hjälpinsatser och där du som anhörig ansvarar för omvårdnaden finns stödinsatser för dig att söka inom kommunen.

Avlösning i hemmet

Make/maka som vårdar maka/make har möjlighet att hos biståndshandläggare ansöka om avlösning i hemmet.

Avlastning på korttidsenhet

Make/maka som vårdar sin maka/make kan ansöka om avlastning på Linden som finns på Södergården.

Ovanstående insatser söker du hos biståndshandläggare, se fliken "Så här söker du".

Du kan även få stöd hos Anhörigstöd. Dessa insatser är kostnadsfria och ingen ansökan behövs.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: